מלגזה חשמלית

מלגזה חשמלית 4 גלגלים

דגם: FB30-FAZ1 FB35-FAZ1

תוצר: חברת UN

כושר הרמה: 3-3.5טון 

מערכת הפעלה: AC 80V

פיקוד: ZAPI איטלקי

צידוד: כולל של חברת CASCED

מלגזה חשמלית 4 גלגלים

       מלגזה חשמלית 4 גלגלים

     דגם: FB20-25 FAZ1

     תוצר: חברת UN

     כושר הרמה: 2-2.5טון

     מערכת הפעלה: AC 80V

     פיקוד: ZAPI איטלקי

     צידוד: כולל של חברת CASCED

     מלגזה חשמלית 4 גלגליםמלגזה חשמלית 4 גלגלים

דגם: FB15-25-FAZ1.

תוצר: חברת UN.

כושר הרמה: 1.5טון עד 2.5טון .

מערכת הפעלה: AC 80V.

 

מלגזה חשמלית 4 גלגלים

      

     מלגזה חשמלית 3 גלגלים

     דגמים: FBT16 FBT18 FBT20

     כושר הרמה: 1.6עד2טון

     מערכת הפעלה: AC 48V

     פיקוד: ZAPI איטלקי

     צידוד: כולל של חברת CASCED

     דלת צד לתא המצבר לשליפה מהירה ונוחה של המצבר

     מלגזה חשמלית 3 גלגלים