kawasaki echo briggs & stratton castel garden hyundai solo oregon novax

טיפים מקצועיים

נהלים להפעלת כלי גינון

חרמש:

 • יש להקפיד על לבוש ארוך ונעליים גבוהות בעבודה עם חרמש.
 • מגן פנים + אוזניות – חובה.
 • לפני כל תחילת עבודה עם חרמש יש לבצע בדיקת תקינות.
 • יש לנקות מסנן אויר לפחות כל שמונה שעות עבודה.
 • יש לגרז את הגיר אחת לארבע שעות עבודה.
 • יש להשתמש בדלק 96 ו – 4% שמן תערובת סינטטי למנוע 2 פעימות, על כל ליטר 40 סמ"ק שמן סינטטי למנוע 2 פעימות.
 • בסיום יום עבודה יש לוודא ניקוי החרמש.
 • בכל אחסון ארוך יש לרוקן את מיכל הדלק , להפעיל את המנוע עד שיכבה מעצמו כך אנו מבטיחים שאין דלק במנוע.

מכסחת:

 • מומלץ להחליף שמן פעם בשנה או כל 25 שעות עבודה.
 • מומלץ להשתמש בשמנים סינטטיים או חצי סינטטיים, ההבדל במחיר הוא מזערי אך בעבודה ההבדל הוא גדול.
 • יש לנקות את המסננים בכל שמונה שעות עבודה לפחות.
 • בכל טיפול/ניקוי וריקון מיכל האיסוף חובה לכבות את המכסחת.
 • מומלץ לכסח רק כשהדשא יבש על מנת שלא להכביד על הסכינים, או להחליק בעת הכיסוח.
  כמו כן כיסוח בדשא רטוב סותם את הסל.
 • יש לבדוק פתחי האויר בסל האיסוף שהפסולת לא תישאר על הדשא.
 • יש להקפיד על לבוש ארוך ונעליים גבוהות בעבודה עם מכסחת.
 • יש לבצע בדיקה והידוק ברגים המחברים את הגוף והמנוע לאחר כל 5 שעות עבודה.
 • בכל אחסון ארוך יש לרוקן את מיכל הדלק , להפעיל את המנוע עד שיכבה מעצמו כך אנו מבטיחים שאין דלק במנוע.

מפוח:

 • יש לנקות את הכלי רק כאשר הוא קר.
 • יש לבצע בדיקה והידוק ברגים אחת לשבועיים ימי עבודה.
 • בגמר העבודה יש לנקות מסנן אויר ולייבשו היות והשימוש במפוח צובר המון אבק.

משור:

 • יש לעבוד רק כשהשרשרת מושחזת.
 • לבדוק שמן בשרשרת בכל הפעלה.
 • לעבוד אך ורק עם נעלי עבודה גבוהות ובגדי בטיחות.
 • יש להקפיד לבדוק תקינות השרשרת ומיקומה..